OBČANÉ

bez občanské společnosti
je politik k ničemu

text k úvodnímu snímku