CESTA

říkám vám, demokracie
je zatraceně sexy

text k úvodnímu snímku