Karel Schwarzenberg

Jaromír Štětina

Senát potřebuje lidi, kteří dokáží vnímat, co se s naší demokracií děje a jsou ochotni ji bránit. Terezii znám již mnohá léta a není pochyb, že ona takovým člověkem je. Dejte jí svůj hlas.