Naše rodina

Každý z nás v sobě nese zkušenosti předchozích generací. Proto považuji za poctivé zmínit, že po své matce jsem příbuzná s rodinou Sternbergů ze Šternberka. To byla v českých dějinách rodina, která provázela prakticky všechny důležité události, co se jich od raného středověku v naší vlasti událo. Toto vědomí, v rodině po generace udržované, mi dává jistý pocit odpovědnosti za naši zemi. Tento postoj byl silně podpořen mým otcem, historikem, který mi vetknul cit pro historický vývoj a zákonitosti. Společně se svými dvěma bratry jsem měla příležitost setkávat se se širší rodinou, s Wratislavy, Mensdorffy, Czerniny, Lobkowiczi, Kinskými, Hrubými, samozřejmě se Šternberky a mnohými dalšími. Byť nás bylo relativně hodně, byla to rodina velmi kompaktní, protože žila pod tlakem komunistického režimu a bylo nebezpečné stýkat se s cizími lidmi, to mohli být – a často byli – fízlové. To bylo prostředí, v němž jsem vyrůstala a dospívala. Prostředí svobodomyslné, bytostně konzervativní, vlastenecké a v nejlepším slova smyslu evropské.

Ale rodina nejsou generace předchozí, mnohem více jsou to lidé, kteří jsou mi nejbližší. S manželem Danielem jsme letos oslavili 15. výročí svatby. Zvyšujeme tak průměr délky manželství v Čechách. Daniel je historik a archivář, poslední léta pracuje jako diplomat. Spolu jsme byli více než 5 let v Německé spolkové republice a přes tři roky v Rakousku. Jeho prostřednictvím mi bylo umožněno nahlédnout do diplomatické praxe. Víceletý pobyt v zahraničí mi přinesl také mnohá přátelství, kontakty a inspiraci.

Společně také jako dobrovolníci pracujeme v Maltézské pomoci, charitativní a humanitární organizaci Suverénního řádu maltézských rytířů, jehož jsme oba členy. Já již 16 rokem. Tato stránka našich společných aktivit mi dělá velkou radost i tím, že se akcí zúčastňují už i naše děti. Například na raftech s vozíčkáři na Sázavě. Nebo při zdravotní pomoci při církevních akcích, třeba při ukládání ostatků komunisty umučeného patera Toufara v Čihošti. Je milé vidět, že děti přebírají naše hodnoty.

K naší radosti jsme obdařeni třemi dětmi, dvěma děvčaty a chlapcem. Nejstarší je čtrnáct let a nejmladšímu jedenáct. Na jedné straně se sice potýkáme s nástupem puberty, na druhé mám mimořádnou příležitost sledovat, jak dnešní velmi mladí lidé myslí a co je pro ně důležité.

Rodina, ať již ty předchozí generace, či ti mně nejbližší, je pro mne nesmírně důležitá. To je také motor mé práce a kandidatury. Odmítám dávat své děti jako rukojmí nezodpovědným politikům.