Píšu pohádky

Čím dál tím více mám pocit, že žijeme v příbězích. Ať již v příbězích, které nám jsou vyprávěny, či v příbězích, které vytváříme sami. Od nejútlejšího dětství děti cítí, že pomáhat je dobré, že přátelství má svou cenu, že tajemství má zůstat tajné a že láska hory přenáší. Milují pohádky, které končí spravedlivě, kde zlo je potrestáno a dobro vládne světem. Máme to tak zakódované po generace. S přicházející dospělostí jsme konfrontováni s tím, že někdy je dobro příliš dobré, aby porazilo zlo, že přátelství může být jen na oko a ona ta láska taky může být jen obyčejné sobectví. Je jen na nás, jestli si ten nezkažený pohled ponecháme a budeme svůj život řídit podle toho.

Jako každá máma jsem se snažila svým dětem tyto hodnoty předávat v příbězích a pohádkách. A jim se to, jako všem dětem, líbilo. Proto jsem sepsala nejhezčí vánoční pohádky, které jsme si vyprávěli, doplnila o pár dalších a vznikl pohádkový vánoční kalendář, knížka Vánoce pro Kočku. Zprvu vyšla jen vlastním nákladem pro pár přátel, brzo jí však svou péči dal brněnský nakladatel Barrster & Principal. Od té doby se stala každoročním předvánočním bestsellerem tohoto nakladatelského domu, dočkala se již 5. vydání, takže se mezi lidi dostalo přes 10 tisíc exemplářů. Dnes připravujeme německé vydání a také překlad do maďarštiny.

Každý rok mne těší, že můžu jezdit do škol a školek, kde děláme autorská čtení.

https://www.facebook.com/vanoceprokocku/

S postupem času jsem se dostala také k jiné literatuře, před dvěma lety mi vyšla dvojjazyčná česko německá sbírka poezie inspirovaná japonskými haiku. I z té mám radost, že našla ke čtenářům cestu ( https://barrister.cz/knihy/opadane-listy-platanu/ ). Nyní pracuji, co mi čas dovolí, na další sbírce poezie a i na dalších projektech.