Cesta

Říkám vám, demokracie je zatraceně sexy.

Můžete myslet a říkat co chcete, můžete vybrat své vládce a zase je odvolat, můžete studovat a číst co chcete, cestovat kam chcete a s kým chcete. Je to jen na vás.

To je zodpovědnost. Demokracie a svoboda je zodpovědnost. Hlásím se k liberální demokracii a udělám všechno pro to, aby se stala znovu atraktivní nabídkou politiky.

Je to už víc než jedna generace, co si užíváme nebývalé svobody. Děti, které se narodily krátce po převratu, se pomalu dostávají do věku, kdy se sami stávají rodiči. Historická paměť na dobu nesvobody začíná vyhasínat a jsou u nás tací, kteří už ani nevěří, že něco takového jako totalita vůbec mohlo být.

Vesele tomu nahrávají ti, kteří pod dojmem vlastních vzpomínek z mládí tvrdí, že to přece nebylo tak hrozné, všechno bylo k mání, když jste chtěli, do Jugošky se jezdilo stejně jako dneska do Chorvatska, a vůbec, byli jsme mladí a svět byl růžový.

Oboje je nesmírně nebezpečné. Ztrácíme totiž cit pro svobodu a přestáváme si jí vážit. Svoboda a demokracie je jako vzduch, který dýcháme. Ani si nevzpomeneme, dokud nedojde. Pak už ale bude pozdě a udusíme se.

V posledních takřka třiceti letech si bralo demokracii do úst tolik lidí, že se změnila v odpudivý kus čehosi, čeho se skoro štítíme a zesměšní se ten politik, který ji byť jen zvedne.

Hledají se nové cesty, cesty politických hnutí a silných vůdců, cesty všeobecné neodpovědnosti referend, cesty spolupráce s že-prý-napravenými komunisty, cesty takzvané neliberální demokracie.

Ona demokracie, která jako matka pod svým pláštěm chrání naši svobodu, se dostala na okraj zájmu, je odstrkována, protože jí všechno dlouho trvá. Je zastaralá a konzervativní. Je k unudění předvídatelná. A je tak nezajímavá pro první stránky bulvárních novin.

Je to nebezpečná situace.

Ale nemají pravdu ti, kdo demokracii odstrkují stále dál, aby přepadla přes horizont zájmu a zmizela v zapomnění. Jen je jim nepohodlná v jejich ambicích. Ano, v demokracii všechno dlouho trvá, protože každý člověk má právo na názor a právo ho vyjádřit. A že těch lidí je. Ano, demokracie je zastaralá a konzervativní, proto však brání různým revolučním experimentům, které zpravidla končí hrůzou pro všechny. Ano, demokracie je nudně předvídatelná, ale to jsou pravidla fotbalu taky a přesto to může být zajímavý zápas.

Říkám vám, demokracie je zatraceně sexy.

Můžete myslet a říkat co chcete, můžete vybrat své vládce a zase je odvolat, můžete studovat a číst co chcete, cestovat kam chcete a s kým chcete. Je to jen na vás.

To je zodpovědnost. Demokracie a svoboda je zodpovědnost. Hlásím se k liberální demokracii a udělám všechno pro to, aby se stala znovu atraktivní nabídkou politiky.

Budu prosazovat aktivní členství naší země ve tvrdém jádru EU, ekonomické velmoci a silném politickém hráči světa. Budu prosazovat politiku lidských práv vůči ostatním zemím světa. Budu podporovat naše aktivní členství v NATO, které je jediné schopno držet bezpečnostní architekturu Evropy tváří v tvář nově vznikajícím hrozbám nových velmocí a hybridních útoků.