Občané

Bez občanské společnosti je politik k ničemu

Chci v našem kraji podporovat všechny formy občanské aktivity. Od neformálních klubů po tradiční svazy. Budu jim otevírat dveře na úřady. Poskytnu prostor ke koordinaci podobných zájmových skupin a platformu setkávání.

Budu ombudswoman tam, kde se skupina či jednotlivec budou dovolávat svých práv.

Politika není jen prostředí zvolených zástupců občanů na různých úrovních, komunální počínaje a Evropským parlamentem konče. To je naopak jen ta menší, i když viditelnější část. Dokonce se domnívám, že pro dobrý rozvoj státu je to i ta méně důležitá část politiky.

Mnozí politici jsou přesvědčeni, a za všechny jmenuji snad jen Václava Klause, že politika se má odehrávat pouze na úrovni soutěže politických stran. Hluboce s tím nesouhlasím.

Nejdůležitější politika se odehrává v obcích, mezi lidmi. Tehdy, když lidé utvářejí dle svých zájmů skupiny, trvalé či dočasné, strukturované či volné, pro zábavu či za účelem prosazení nějakého zájmu. Občanská sdružení, kluby, nevládní instituce, profesní komory, tam všude se projevuje vůle větší či menši skupiny lidí, která by měla být slyšet.

Ne, nebojte se, nepovedu zde politologickou přednášku, to mi nepřísluší. Jen vysvětluji, proč považuji prostředí občanské společnosti za úhelný kámen demokratického rozvoje naší země.

Mám za to, že politik by měl být trvale v kontaktu s různými segmenty občanské společnosti. Naslouchat jim, propojovat je jak vzájemně, tak s orgány státní moci. Otevírat jim dveře tam, kde narážejí na úřední zabedněnost, nepružnost a neochotu.

Politik musí navrhovat řešení situací, s nimiž občanská společenství přicházejí. Formulovat je, a pokud je to obecně dobré, včlenit je do zákonů.

Politik musí podporovat vznik a existenci různých spolků, sdružení, klubů, institutů, komor a čeho všeho chcete, především proto, že mu mají být inspirací v jeho práci a vlastním důvodem práce samotné.

Proto chci v našem kraji podporovat všechny formy občanské aktivity. Od neformálních klubů po tradiční svazy. Budu otevírat dveře na úřady. Poskytnu prostor ke koordinaci podobných zájmových skupin a platformu setkávání.

Budu ombudswoman tam, kde se skupina či jednotlivec budou dovolávat svého práva.

Na celostátní úrovni budu podporovat projekty občanského vzdělávání. Dvacet sedm let jsme občanské vzdělávání trestuhodně zanedbávali. Dnešní neutěšená situace je toho důkazem. Proto považuji pro naši demokratickou zemi za životně důležité se občanskému vzdělávání intensivně věnovat. Mám to za svůj prvořadý úkol.